URTE-TE-BEHANDLINGER

URTE-TE-BEHANDLINGER

Kinesisk alternativ medicin


URTE-TE BEHANDLINGER


Hvad er Urtebehandling og hvordan hjælper det?


Kinesisk urtemedicin er som farmakologi i vestlig medicin et stort, meget gennemprøvet behandlingsområde med dybe rødder tilbage i tiden. I hvert fald gennem de sidste 3000 år er der beskrivelser af hvordan og til hvad urterne kan bruges, og specielt omkring den kinesiske medicins første store glansperiode omkring år nul dukker der medicinske urtebøger op i litteraturen. Værker der benyttes den dag i dag.


Urtetemedicinen er bygget op omkring samme diagnosemetode som man bruger i akupunkturen, så man kan kombinere de enkelte urter til egentlige urteopskrifter alt afhængig af den enkelte person diagnose.


Urterne deles oprindeligt op i urter der nærer og opbygger kroppen – styrker og bevæger Qi og blod. De toksiske urter  bekæmper sygdom.


Hvordan foregår behandlingen?


Urte-te-medicin behandlingen står sjældent alene. Derimod kan daglig indtagelse af eksempelvis medicinsk urtete være en del af en sund dagligdag. Af samme grund drikker vi som regel også en kop urtete sammen, i forbindelser med en behandling.


Hvis urte-te-medicinsk behandling indgår som en del af behandlingsplanen,  indtager du enten te i forbindelse med anden behandling på klinikken; alternativt kan du tage den med hjem med vejledning om hvorledes den tilberedes og indtages.


Kombinationen af urter der tages i brug afhænger af lidelsen der behandles. Der er altså tale om en individuelt tilpasset behandling.


Er der bivirkninger eller andet jeg skal være opmærksom på?


Eventuelle bivirkninger afhænger af urtepræparatet.


 


 


 


GUASHA


GUA SHA (FRIKTIONSMASSAGE)


Hvad er Gua Sha og hvordan hjælper det?


Gua sha er en meget udbredt og almindelig metode i kinesisk medicin. Det er en teknik, hvor der – langs meridianer og akupunkturpunkter – skrabes, med et redskab (af fx jade eller keramik) på huden og musklerne, for bl.a. at åbne blokeringer og frigive affaldsstoffer.


På kinesisk betyder ”gua” skrabe eller at skabe friktion på overfladen og “sha” henviser til de eksemlignende mærker der forkommer på det område der et blevet skrabet. En person kan have mere eller mindre sha, afhængigt af omfanget af stagnation/hævelse som findes i hudmembranet. Det er almindeligt at finde sha i nakke/skuldre/ryg/arm.


Skrabeterapien udføres på hud og muskler med dårligt blodomløb, hvilket har forårsaget smerte eller stivhed. Fordelene ved gua sha er: • Cirkulerer stillestående blod, øger cirkulationen til hud og muskler, opløser kroppens toksiske affaldsprodukter (affaldsprodukter i vævet, der forårsager smerte), leder nyt blod til stillestående væv.

 • Gua sha er meget effektivt ved stive og ømme muskler, smerter, åndedrætsbesvær, fordøjelsesproblemer, søvnforstyrrelser, hovedpine, ischiassmerter, lændesmerter, tennisalbue m.m.. Gua Sha behandling kan anvendes ved forkølelse og feber og kan forbedre immunsystemet


Hvordan foregår behandlingen?


Som tilfældet er med de andre beslægtede behandlinger – akupunktur, akupressur, moxa og cubbing – kan Gua Sha bruges særskilt eller som et supplement.


Selve behandlingen tager ca 30 minutter. Inden behandlingen begyndes, behandles huden med varmende og lindrende olie. Baseret på lidelsen og omstændighederne i øvrigt sætter jeg ind overfor specifikke meridianpunkter. Således, skraber jeg ofte langs meridianer eller akupunkturpunkter på kroppen, som er i direkte ”kommunikation” med de organerne inde i kroppen, som er knyttet til lidelsen.


Er der bivirkninger eller andet jeg skal være opmærksom på?


Gua Sha er en sikker og pålidelig metode uden bivirkninger. Man skal dog være opmærksom på at der ved Gua Sha behandlingen sker et “brud” i underhudskapillærerne og rødme forekommer derfor naturligt. Rødmen – eller nogle gange kraftige røde eller blå mærker – varierer i farve afhængigt af hvor dårlig cirkulationen er i det pågældende område. Mærkerne fortager sig i løbet af 2-5 dage.


Forholdsregler: • Efter behandlingen er det vigtigt at undgå vind, træk og kulde på området.

 • Det anbefales at drikke meget vand efter behandlingen fortrinsvis ved stuetemperatur. Dette for at hjælpe affaldsstofferne ud af kroppen.

 • Lav gerne blide stræk men dyrk ikke hård motion lige efter behandlingen.

 • Sov gerne med trøje/tørklæde på om natten og vær omhyggelig med ikke at få træk.

 • Bemærk at rødme på det behandlede område, vil forsvinde inden for to til fem dage.


 


 


 


AKUPUNKTUR

  


Akupunktur har historisk sine rødder i kinesisk og taoistisk naturfilosofi, og er her forklaret ud fra principperne om yin og yang. Ved at stimulere meridian- eller akupunkturpunkter forskellige steder på kroppen kan man finde frem til og genoprette energiubalancer i livsenergien Qi.


Hvad er Akupunktur og hvordan hjælper den?


Klassisk akupunktur anses af mange som en behandlingsmetode, som kan helbrede en lang række symptomer og sygdomme. Behandlingen foregår ved, at man stikker tynde nåle ind i hud og muskler. Her stimulerer nålene nerverne, i kinesisk optik i de før omtalte meridianpunkter. Dette resulterer umiddelbart i lokal øget blodgennemstrømning og udskillelse af smertedæmpende hormoner, men i et mere substantielt lys også i frigivelse af affaldsstoffer og et bedre ”flow” af energi igennem kroppen. Denne mere grundlæggende virkning indsætter typisk efter 5-6 behandlinger, vil der kunne opleves en begyndende effekt. Optimalt behandles der 6-12 gange ved behandling af langvarige tilstande.


Som det fremgår af ovenstående, tager traditionel kinesisk medicin, herunder akupunktur, udgangspunkt i en holistisk behandling af årsager fremfor symptomer. Heraf følger også at akupunktur – og beslægtede teknikker som akupressur, cubbing og moxi – har en positiv indflydelse på en lang række lidelser. I den forbindelse er det nærliggende at referer til en rapport fra WHO (Verdens Sundheds Organisationen), hvor de skriver følgende i deres rapport om akupunkturs virkning:


”I modsætning til mange andre traditionelle metoder til behandling, som har tendens til at være specifikke for deres nationale eller kulturelle kontekst, er akupunktur blevet brugt i hele verden, især siden 1970’erne. Til dato har moderne videnskabelige undersøgelser fastslået at akupunktur blandt andet har følgende virkninger”: • Inducerer analgesi (virker smertestillende)

 • Beskytter kroppen mod infektioner

 • Regulerer af forskellige fysiologiske funktioner


Derudover har WHO udarbejdet en liste hvori de beskriver de sygdomme/symptomer som akupunktur har gavnlig virkning på:For den fulde liste fra WHO se HER.


Hvis du gerne vil vide mere om brug af akupunktur i det danske sygehusvæsen kan du se her:


https://www.srab.dk/service-menu/statistik/brug-af-alternativ-behandling-i-sundhedsvaesenet/alternativ-behandling-paa-sygehuse/


Hvordan foregår behandlingen?


Akupunkturbehandlingen foregå ved, at jeg fører tynde, sterile (engangs-) nåle gennem huden og placerer dem i de valgte meridianpunkter. Jeg sætter nålen i punktet og roterer den hvis nødvendigt, indtil jeg kan mærke, at nålen sidder rigtigt. Denne fornemmelse af nålens rigtige placering kaldes for ’De Qi’, som betyder ankomst af Qi, dvs. at energien igen flyder i kroppen, som den skal.


Som regel vil klienten også få en fornemmelse af en slags strømning fra nålen ud i vævet, når nålen sidder rigtigt. Derudover kan klienten opleve varme eller kulde, når nålen sættes i.


Antallet af nåle i en enkelt behandlingssession varierer meget fra behandling til behandling, men typisk bruges der mellem 3-16 nåle per behandling. Afhængig af omstændighederne kan enten hele kroppen eller blot enkelte kropsdele aktiveres i en session. Du sidder eller ligger typisk med nålene i kroppen i 20-30 minutter.


Den første behandling varer typisk én til halvanden time. Efterfølgende behandlinger tager som regel tre kvarter til en time.


Er der bivirkninger eller andet jeg skal være opmærksom på? • Ofte vil kroppen reagere direkte på akupunktur, eksempelvis kan klienten opleve:

 • Afslappelse eller træthed

 • Forøget energi og velvære

 • Kløe, summen eller prikken i kroppen

 • Varme- eller kuldefornemmelser


 


MOXIBUSTION (Ai Jiu)

Moxibustion medicin


MOXIBUSTION (Ai Jiu)


Hvad er Moxibustion og hvordan hjælper den?


Moxa er en meget gammel østlig tradition for varme terapi, der er lige så gammel som akupunkturen. Faktisk er udtrykket akupunktur på kinesisk dannet af to ord: “Zhen Jiu”. Ordet “zhen” betyder nål og ordet “jiu” betyder moxibustion. Grunden hertil er at Moxa (Moxibustion), og Akupunktur traditionelt er blevet brugt som et par siden begyndelsen af traditionel kinesisk medicin, og er fortsat en meget stærk kombination for de fleste udøvere af traditionel kinesisk medicin i dag.


I akupunktur, stimuleres meridianpunkterne direkte via nåle. I moxa-behandlinger stimuleres de i stedet for med varme.


Moxa behandling indebærer traditionelt opvarmning op et bestemt akupunkturpunkt ved at brænde en meget specifik urt, Artemisia vulgaris eller almindeligt kendt som “bynke”. Denne urt er valgt på grund af dens gode opvarmning egenskaber og sin rene “yang” art, og dermed har evnen til at genoprette den primære yang energi.


Med hjælp af Moxa genskabes cirkulationen af energi eller/ og blod i kroppen. Moxa er en effektiv måde at behandle kulde- og fugttilstande, stagnationer, muskel- og ledsmerter f.eks. musearm, smerter i ryggen og skulder, sportskader, migræne samt barnløshed.


Moxibustion er ikke anvendt så meget i Danmark af akupunktører, fordi mange syntes det er for tidskrævende. Det er synd, fordi det er et utroligt nyttigt redskab og et godt og relevant supplement til en akupunktur-baseret behandling.


Den største forskel – ifølge traditionel kinesisk medicin – mellem akupunktur og moxi-behandlinger er dette: Akupunktur kan kun manipulere Qi (energi), som allerede findes i kroppen, men moxabrænding tilføjet Qi til kroppen. Moxabrænding kan dermed virke helende, idet det varmer et område op, forøger blodcirkulationen og lindrer smerte. I traditionel kinesisk medicin bruges moxabrænding alt i alt til at forebygge sygdomme, forstærke immunforsvaret og forøge ens livskraft.


Moxibustion kan afhjælpe mange forskellige lidelser, blandt andet • Astma

 • Fordøjelsesproblemer

 • Migræne

 • Hudproblemer

 • Allergi

 • Blodcirkulation og menstruationssmerter


Hvordan foregår behandlingen?


Moxa-behandlinger kan foregå på flere forskellige måder. Lidt simpelt, kan man inddele metoderne i direkte og indirekte moxa-behandlinger. Jeg gør overvejende brug af den direkte metode ved afbrænding af bynke på huden med et lag af ingefær til isolering. I alle tilfælde er der tale om ufarlige og ikke ardannende moxibustion teknikker.


Direkte – Ved direkte moxabehandling bliver lille stykke af glødende urt placeret på det ønskede akupunkturpunkt.  Jeg kan vælge at gøre brug af to forskellige direkte moxa-behandlinger.


Afbrænding på Hud – Den type af direkte moxabehandling som jeg oftest bruger er, når den brændende urt afbrændes direkte på huden, dog med et lag af ”isolering”, der sidder mellem huden og den brændende urt. Den type stof, der anvendes som isolator afhænger af, hvilken lidelse der behandles. Et udsnit af ingefær, anvendes eksempelvis mod kold mave og milt, som kunne manifestere sig som diarré og mavesmerter. Et udsnit af hvidløg anvendes til infektioner og giftige insektbid, og salt anvendes til at gendanne Yang energi. Mens den gløder, oplever du en intens men behagelig varme, direkte rettet mod det relevante meridianpunkt.


Opvarmede nåle. I visse tilfælde vælger jeg at varme akupunkturnåle med moxa. Det foregår ved at bladene placeres i en klump på bagenden af en nål, som sidder i huden, for at varme nålen op. Denne behandlingsform er ufarlig og uden bivirkninger, men kan føles intens. Patienter vil føle en behagelig varme efter behandlingen.


Indirekte – Ved indirekte moxabehandling rører den brændende urt ikke huden. Den mest almindelige form for indirekte moxabehandling som jeg kan bruge at via den såkaldte “moxa pind”. En “moxa pind” er lavet af tæt sammenrullet bynke, til tider små mængder af andre urter. De tørrede grå-bynkeblade har vist sig at brænde jævnt med en mild og jævn varme. Der er dermed tale om en ”varmestrålebehandling”.


Er der bivirkninger eller andet jeg skal være opmærksom på?


Jeg benytter mig ikke af den variant af direkte moxi-behandling hvor man lader urten brænde helt ned til huden som dermed kan få blister og potentielt ardannelse. Der er dermed ingen specifikke bivirkninger ved denne behandlingsform.


 


 


 


HUOGUAN CUPPING

Akupunktur


HUOGUAN (CUPPING VAKUUM TERAPI)


Hvad er Huoguan og hvordan hjælper det?


Huoguan – også kaldet ”cupping” eller vakuumterapi – er en gammel kinesisk behandlingsform. Behandlingen har en meget positiv virkning på bl.a. lymfekirtlerne og blodcirkulationen i kroppen. I behandlingen benyttes sugekopper, der fremkalder et vakuum på det behandlede områder.


Det er utroligt effektivt at blive behandlet med cupping. Det siges, at vævets kredsløb forbedres fire gange mere end ved en traditionel massage. Det vil sige, at et kvarters massage er det samme som en times massage. Vakuummet, der opstår ved brug af kopperne, løsner dybtliggende spændinger og frigiver affaldsstoffer i kroppen. Dermed er en behandling med cupping i allerhøjeste grad med til at øge den naturlige udrensning, der foregår i kroppen.


Huoguan kan både gives som en særskilt behandling eller sammen med for eksempel akupunktur. Man kan med fordel anvende cupping flere forskellige lidelser, herunder:Hvordan foregår behandlingen?


Jeg benytter en kop, der enten er lavet at glas. Koppen placeres på specifikke punkter på kroppen og fungerer som en sugekop, der suger den dækkede hud op i koppen. Det betyder, at bindevævet løftes og frigiver stagneret energi. Det bevirker, at der skabes gennemstrømning af Qi (livsenergi) og balancen i kroppen genoprettes.


Det er oftest på ryggen eller måske maven men cupping kan også benyttes på arme og ben.


Er der bivirkninger eller andet jeg skal være opmærksom på?


Under behandlingen med sugekopperne vil der opstå mærker i huden. De er runde og rødlig blå og har samme størrelse som koppen, der efterlader dem. Det kan se dramatisk ud, men de forsvinder efter et par dage.


Efter en behandling med cupping er det normalt at føle sig temmelig træt og måske endog utilpas. Det er dog kun på behandlingsdagen, der er risiko for dette. Det skyldes de mange affaldsstoffer, der bliver frigivet som følge af behandlingen. Derfor er det også vigtigt at drikke meget vand i dagene efter behandlingen, så affaldsstofferne kan komme ud af kroppen. Det er også en god ide ikke at have planlagt en masse aktiviteter på behandlingsdagen og måske dagen efter. Kroppen har brug for ro og ofte har klienten brug for at tage sig en lur eller for at gå tidligt i seng. Det er vigtigt, at man lytter til sin krop og giverd de ting cupping-behandlingen har sat i gang. Har en klient behov for en behandling mere skal der mindst gå 4 til 7 dage før behandlingen kan foretages. den en pause. Det vil få den til at arbejde bedst muligt me


Jing Yi Tang Akupunktur

ved Jingjing Xue Bach

Blegdamsvej 126, 2100 København Ø

Email:  xuejing@jingyitang.dk

CVR-nr.: 41690186

Åbningstid

Mandag – Fredag:  09.00 – 15.00
Lørdag : Efter aftale
Søndag: Efter aftale

Follow me on Facebook

© Bach & Bach