Om Jing Yi Tang

Om Jing Yi Tang

Der er mange dygtige, erfarne og kvalificerede akupunktører i Danmark. De fleste, omend ikke alle, akupunktører i Danmark er udsprunget af en vestlig medicinsk tradition. Lidt forsimplet kan man sige at hvor tilgangen i Kina er holistisk – dvs man fokuserer på helheden og de grundlæggende årsager til den behandlingskrævende sygdom – så har akupunktur i Vesten ofte fået karakter af at være en art ”medicinsk akupunktur”, som er tilpasset viden om diagnostik, patologi og neurofysiologiske forklaringsmodeller. Denne tilgang opfatter overvejende akupunktur som en symptom- og smertelindrende behandling, der ikke har indflydelse på sygdommens årsag eller helbredelse. Jing Yi Tang er stærkt forankret i den kinesiske holistiske tradition med fokus påsåvel de grundlæggende årsager såvel som symptom- og smertebe handling.

HVEM ER JEG?


Jing Yi Tang er stiftet og drevet af Jingjing Xue Bach.


Jingjing er uddannet akupunktør og traditionel kinesisk behandler fra Shijiazhuan Yanhuang Acupuncture School – én af Kinas mest respekterede skoler for traditionel kinesisk medicin. Jingjing er i løbende kontakt med professorer og undervisere på skolen. Jingjing har igennem flere år praktiseret akupunktur hos flere akupunktører, både i Kina og i Danmark. I de sidste 10 år har Jingjing været bosat i Kina, USA, Spanien og Danmark, hvor hun overvejende har beskæftiget sig med TCM (Traditional Chinese Medicine), herunder akupunkturen samt andre TCM behandlingsformer. Jingjing har tidligere studeret Psykologi på Beijing Univesity, og har i den forbindelse specielt beskæftiget sig med børnepsykologi. Hendes baggrund i psykologien bidrager til den meget holistiske tilgang til behandlingen, som også er udgangspunktet i kinesisk medicin. Jingjing er fuldt RAB certificeret i Danmark og aktivt medlem af brancheforeningen DAKOBE.
HVORDAN FOREGÅR DEN FØRSTE KONSULTATION?


Den første behandling begynder med en samtale, hvor jeg danner sig et indtryk af den problemstilling som henvendelsen drejer sig om. Lidt afhængig af omstændighederne vil jeg gøre brug af forskellige metoder til at finde frem til, hvor behandlingen skal sætte ind. Jeg kan for eksempel gøre brug af tungediagnose, pulsdiagnose og irisanalyse som udgangspunkt for behandlingen.


På baggrund af de informationer der er givet samt samtalen og en eventuel analyse af tunge, puls eller iris udvælger jeg en række meridian/akupunkturpunkter, som der skal sættes ind overfor. Typisk indebærer en behandlingsplan at vi sætter ind med brug af nåle til at stimulere meridian/akupunkturpunkterne. I princippet kan der være tale om en flerstrenget strategi, hvor nåle-akupunktur suppleres med flere andre metoder til at stimulere punkterne, herunder moxi, cupping eller akupressur. I princippet kan man også forestille sig en behandling hvor meridianpunkterne udelukkes stimuleres uden nåle, eksempelvis hvis der er tale om små børn. Behandlingsplanen er afhængig af omstændighederne, og aftales i tæt dialog med dig.


I nogle tilfælde kan behandlingen være mere standardiseret, hvor klienter med en bestemt lidelse behandles via bestemte akupunkturpunkter, som er givet på forhånd. Det er ifølge akupunktører en tilgang, der er mest udbredt i den vestlige verden.


ER DET SIKKERT?

Som godkendt Registreret Alternativ Behandler (RAB) og medlem af brancheforeningen Danske Komplementære Behandlere (DAKOBE) står din sikkerhed øverst. Akupunktur er som udgangspunkt ganske ufarligt, forudsat at der er tale om autoriseret behandlinger. Jing Yi Tang er:

 • Er godkendt til tilskud fra de fleste forsikringsselskaber
 • Lever op til alle krav for PA medlemskab og er dermed RAB (Registreret Alternativ Behandler) akupunktør
 • Er veluddannet i akupunktur og Traditionel Kinesisk Medicin fra autoriseret uddannelses institution
 • Har en omfattende erhvervsansvarsforsikring ved Topdanmark, inkl. behandlingsskader ved akupunkturbehandling
 • Er underlagt regler om god klinisk praksis og etiske retningslinjer
 • Anvender udelukkende sterile éngangsnåle
 • Er forpligtet til fortløbende at efteruddanne sig
 • Er forpligtiget til at tage kurser i førstehjælp med jævne mellemrum; kan udøve førstehjælp og hjertemassage
 • Er veluddannet i anatomi, fysiologi og sygdomslære m.m.

Du kan læse mere om RAB bekendtgørelsen her:

RAB Bekendtgørelse (retsinformation.dk)

INFORMATION OM SAMTYKKEERKLÆRING

Jing Yi Tang Akupunktur kan ikke tage nogen i behandling uden at føre journal. Det er et krav fra Sundhedsstyrelsen. Reglerne for journalføring er også reguleret efter Persondataloven. Det betyder, at jeg er nødt til at have din tilladelse, og derfor beder jeg dig om at skrive under på en erklæring, inden jeg begynder behandlingen. Det betyder, at du er indforstået med, at jeg laver en journal og behandler og opbevarer den efter de regler, der gælder i Persondataloven og Persondataforordningen.

Du kan til enhver tid at trække dit samtykke tilbage og få slettet oplysningerne.

COVID RETNINGSLINIER

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg, når du kommer i klinikken. Jeg er selvfølgelig opmærksom på Sundhedsstyrelsens retningslinjer og følger dem i overensstemmelse med hvad der er meldt ud. Jeg vil:

 • Gøre brug af mundbind og plastic handsker under hele behandlingen
 • Udelukkende benytte mig af sterile engangsnåle til akupunkturbehandlinger
 • Vaske og desinficere alle overflader og al udstyr efter hver behandling

Retningslinjer for dig i klinikken:

 • Har du tegn på sygdom, så lad være med at gå ind. Ring og giv besked/eller læg en besked og gå gerne ind på vores hjemmeside og book en ny tid, når du er rask.
 • Du skal bære mundbind/visir, når du ankommer og mens du opholder dig i garderobe, venterum og på toilettet.
 • Når vi taler sammen under behandlingen, holder vi afstand til hinanden.
 • Din behandler vil modtage dig med mundbind/visir på i venteværelset.
 • Modtager du kropsbehandling eller øreakupunktur vil din behandler bære mundbind/visir.
 • Kom til tiden – men ikke i unødig god tid.
 • Kom alene – lad være med at tage nogen med, der ikke skal behandles.
 • Afsprit dine hænder som det første, når du kommer ind – der står sprit i venteværelset.
 • Brug håndsprit før og efter toiletbesøg.
 • Hold afstand til andre i venteværelset.
 • Rør ikke ved noget unødigt.
 • Afsprit hænderne igen, når du forlader klinikken.

Vi glæder os til at se dig!

Jing Yi Tang Akupunktur

ved Jingjing Xue Bach

Blegdamsvej 126, 2100 København Ø

Email:  xuejing@jingyitang.dk

CVR-nr.: 41690186

Åbningstid

Mandag – Fredag:  09.00 – 15.00
Lørdag : Efter aftale
Søndag: Efter aftale

Follow me on Facebook

© Bach & Bach