Om Kinesisk Medicinsk

Om Kinesisk Medicinsk

TRADITIONEL KINESISK MEDICIN
Hos Jing Yi Tang Akupunktur behandles via traditionelle TCM-teknikker (Traditional Chinese Medicine), der alle har rødder i en lang kinesisk tradition for naturlig behandling. Traditionel kinesisk medicin er et omfattende behandlingssystem med en historie, der går tusinder af år tilbage. Systemet omfatter blandt andet behandlingsformerne akupunktur, moxibustion, massage, kropsøvelser samt behandling med urter og diæter. Til grund for traditionel kinesisk medicin ligger et kompleks tankesæt, hvis opfattelse af sundhed og sygdom er meget anderledes end den, der er fremherskende i den vestlige verden.

TAOISME– Det er først og fremmest taoistisk filosofi, der danner grundlaget for den traditionelle kinesiske medicin. Taoismens grundtanke er, at mennesket er en integreret del af universet. Derfor gælder der de samme love for mennesket som for naturen. Taoismen er en holistisk filosofi, hvilket vil sige, at alt skal ses som en del af en helhed. Dette helhedsprincip gælder også for menneskekroppen. Ifølge taoismen kan man ikke forstå en enkelt del af kroppen, hvis ikke man ser denne del i sammenhæng med resten af kroppen.

*

YIN OG YANG – I taoismen indgår teorien om yin og yang. Ifølge denne teori er yin og yang to modsatrettede kræfter, som optræder over alt i universet. De to kræfter kan ikke eksistere uafhængigt af hinanden, men komplementerer og afbalancerer hinanden. Yin og yang inddeler universitet i modsætningspar som for eksempel mørke-lys, død-liv, kold-varm, jord-himmel, vinter-sommer, feminin-maskulin. Modsætningsparrene er gensidigt afhængige af hinanden. Yin og yang opererer også i menneskekroppen. Så længe yin og yang er i balance i kroppen, er mennesket sundt. Men opstår der ubalance mellem de to kræfter, kan det føre til sygdom.

*

DE FEM ELEMENTER – En anden teori, som spiller en central rolle i den traditionelle kinesiske medicin, er loven om universets fem bevægende elementer. De fem elementer er:


• Træ
• Ild
• Jord
• Metal
• Vand

Elementerne udgør et sammenhængende energisystem, hvori alt i universet kan indplaceres. For eksempel kan årstiderne knyttes til de fem elementer. Foråret er forbundet med træ, sommeren med ild, sensommeren med jord, efteråret med metal og vinteren med vand. Også kroppens organer og funktioner er knyttet til de fem elementer. For eksempel er leveren forbundet med træ, hjertet med ild, milten med jord, lungerne med metal og nyrerne med vand.

SUNDHED OG SYGDOM I KINESISK MEDICIN

Fem element loven og teorien om yin og yang forklarer, hvordan den menneskelige organisme fungerer, og hvordan sygdom opstår. Ifølge dette tankesæt gælder det om at opretholde balance. Så længe kroppen er i balance er den sund. Risikoen for sygdom opstår, hvis kroppen kommer i ubalance. Dermed adskiller den traditionelle kinesiske medicin sig grundlæggende fra den vestlige sygdomsforståelse. Den kinesiske medicin anskuer sygdom som noget, der udspringer af den generelle tilstand i kroppen. Derfor behandler den kinesiske medicin hele kroppen og ikke kun den sygdomsramte del. I modsætning hertil fokuserer den vestlige sygdomslære oftest på sygdommen og behandler kun den syge del af kroppen.

*

Livsenergi (Qi) – Til grund for flere traditionelle kinesiske behandlingsformer, herunder akupunktur, ligger en forestilling om, at mennesket har et energisystem. Energisystemets tilstand afhænger af den basale livsenergi. Inden for traditionel kinesisk medicin kaldes denne livsenergi for qi (udtales tji). Forudsætningen for et godt helbred er, at qi frit kan cirkulere i kroppen. Sygdom opstår, hvis cirkulationen bliver forstyrret, og energistrømmen kommer ud af balance.

Meridianer – Qi kommer rundt i kroppen via et kompliceret net af energibaner, de såkaldte meridianer. Ifølge teorien er der tolv organmeridianer, der hver har navn efter det organ, som de er forbundet med. For eksempel er der en meridian, der hedder lungemeridianen. Foruden organmeridianerne er der to ekstra meridianer. De løber i den lodrette midterlinje på kroppens for- og bagside. De to ekstra meridianer er ikke forbundet med et bestemt organ. I stedet har de en styrende funktion i forhold til de øvrige meridianer. Alle meridianer løber i kroppens overflade og er forbundet i et stort netværk.

Akupunkturpunkter – Ifølge teorien når meridianerne kropsoverfladen ved de såkaldte akupunkturpunkter. Kinesiske tekster fra oldtiden beskriver 365 akupunkturpunkter. Senere er der kommet flere punkter til. Hvert punkt har sit eget navn, nummer og egenskab. Ved at stikke nåle i akupunkturpunkterne – eller på anden måde påvirke eller stimulere dem – mener akupunktøren at kunne regulere qi og genoprette eventuelle ubalancer i strømmen af energi.

AKUPUNKTUR OG VESTLIG MEDICIN I DANMARK
Der er generelt enighed om det hensigtsmæssige i at gøre brug af akupunktur i behandlingsforløb af forskellig karakter. Derimod er tilgangen til akupunktur ikke altid den sammen. Lidt forsimplet kan man sige at hvor tilgangen i Kina har været og er holistisk – dvs man fokuserer på helheden og de grundlæggende årsager til den behandlingskrævende sygdom – så har akupunktur i Vesten ofte fået karakter af at være en art ”medicinsk akupunktur”, som er tilpasset viden om diagnostik, patologi og neurofysiologiske forklaringsmodeller. Denne tilgang opfatter overvejende akupunktur som en symptomlindrende behandling, der ikke har indflydelse på sygdommens årsag eller helbredelse.


Trods væsentlige teoretiske forskelle mellem klassisk og medicinsk akupunktur, så er der i praksis flere ligheder – eksempelvis anvendes akupunkturpunkterne, som er kendt fra den klassiske akupunktur også i medicinsk akupunktur, selvom den bagvedliggende teori er en anden. Man kan finde mere information på Sundhed.dk. Hvad enten man tager den ene eller anden tilgang til akupunktur i det danske sygehusvæsen, så er der ingen tvivl om at behandlingsformen er udbredt. En undersøgelse tilbage i 2008 demonstrerede at næsten hvert tredje (31%) danske sygehus bruger akupunktur. På hvert ottende sygehus er der et igangværende forskningsprojekt om alternativ behandling. Generelt kan man sige at alternativ behandling er mere udbredt på store end på små sygehuse, og bruges på meget forskellige områder lige fra kræft- til fødselsafdelinger. Desuden viser undersøgelsen at når alternativ behandling tages i brug så er der næsten altid tale om akupunktur (97%). Se mere om undersøgelsen her:

https://www.srab.dk/service-menu/statistik/brug-af-alternativ-behandling-i-sundhedsvaesenet/alternativ-behandling-paa-sygehuse/

Jing Yi Tang Akupunktur

ved Jingjing Xue Bach

Blegdamsvej 126, 2100 København Ø

Email:  xuejing@jingyitang.dk

CVR-nr.: 41690186

Åbningstid

Mandag – Fredag:  09.00 – 15.00
Lørdag : Efter aftale
Søndag: Efter aftale

Follow me on Facebook

© Bach & Bach